Astrofon21

SNOVI O DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

DIVLJI MAGARAC u snu tumači se različito. Neki vele da divlji magarac simbolizira čovjeka, pa ako ga neko sanja, to ukazuje na neprijateljstvo između snivača i nekog nepoznatog običnog čovjeka niskog porijekla. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak, pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine, doći će do imetka kojeg je izgubio. Rečeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana.

Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog časnog čovjeka. Rečeno je da pitome životinje, ako se sanja da su postale divlje, simboliziraju zlo i štetu a divlje životinje, ako se sanja da su pripitomljene simboliziraju dobro i korist. Skupina divljih životinja simbolizira stanovništvo sela i seoskih područja.

GAZELA simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. Ko sanja da lovi gazelu – on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ženu da bi je oženio. Ko sanja da kamenom gađa gazelu rastaviće se sa svojom ženom, ili će je udariti, ili će obljubiti robinju. Ko sanja da gazelu gađa strijelom – on potvara robinju. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teče krv oduzeće robinji nevinost. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjalučku slast.
Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da je gazela skočila na njega – to znači da mu je žena neposlušna.

Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Rečeno je i to. Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu, postići će lični i materijalni uspjeh. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oženiće sina, a ako mu je žena noseća, rodice dječaka. Ko sanja da je ogulio gazelu počiniće blud silovanjem. Priča se da je neki čovjek sanjao da je zaimao gazelu, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Dobićeš halal imetak ili ćeš oženiti slobodnu plemenitu ženu. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Ko sanja da je dobio gazelino mladunče dobiće dijete od lijepe robinje.

DIVLJA KRAVA simbolizira ženu, a tele divlje krave simbolizira dijete. Koža, dlaka, loj i utroba divljih životinja simboliziraju imetak dobijen od žena. Ko sanja da gađa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. Rečeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju životinju izdvojiće se iz zajednice muslimana. Mlijeko divljih životinja simbolizira loš i neznatan imetak. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran – on se prepustio griješenju, a ako divlji magarac nije krotak, ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni, zapašće zbog griješenja u poteškoću, brigu i strah. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac – u kuću će mu ući neki čovjek u čijoj vjeri nema nikakva dobra. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji želi jesti – u njegovu kuću će ući dobro i plijen. Ženke divljih životinja simboliziraju žene.

PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŽIVOTINJA simbolizira pobožnost i uputu u vjeri. Ko sanja da je zaimao neku divlju životinju, da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji, pridobiće ljude koji su napustili zajednicu muslimana.

DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca, ovna ili jarca, zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Lovljene divljih životinja simbolizira plijen. Gađanje ovna u planini simbolizira klevetanje čovjeka koji ima vezu s vladarom, a pogađanje ovna simbolizira nanošenje štete tom čovjeku.

ANTILOPA simbolizira poglavara novatora, čija hrana je halal, koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom.

JELEN simbolizira nepoznatog čovjeka, koji boravi u stepama, brdima i prevojima, koji ima poglavarstvo i čija je hrana halal. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu.

DIVLJE ŽIVOTINJE simboliziraju gorštake, seljake, beduine, sljedbenike novotarija i one koji svojim mišljenjem oponiraju zajednici. Tumači snova različito tumače pojam slona. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Drugi vele da

SLON simbolizira čovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem čovjeka u slona.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na slonu, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Slon nije životinja koju jašu muslimani. Bojim se da ti nisi musliman. Rečeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. Neki od tumača snova je rekao: – Ko sanja slona, ali ga ne jaše, pretrpjeće neki lični i materijalni gubitak.

Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi; ako je čovjek od vlasti, zadržaće je, a ako nije od vlasti, protiv njega će se povesti rat i on neće biti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahač slona u trajnoj obmani te stoga neće biti potpomognut, shodno riječima Uzvišenog: “Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!”, a možda će biti i ubijen.

Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan – oženiće se kćerkom nekog ogromnog stranca. Ako to sanja trgovac,njegova trgovina će se uvećati. Ako sanja da slona jaše po danu, razvešće se sa ženom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. Ko sanja da čuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima, koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak.

Izmet slonova simbolizira vladarov imetak. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon, u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Ako neko sanja da ga slon ugrožava ili želi da ga ugrozi, to mu je bolest, a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu, to ukazuje na snivačevu smrt, a ako ga nije bacio poda se, zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. Rečeno je da je slon jedna od životinja džehennemskog čuvara.

Slon za ženu, ma kako ga sanjala, ne predstavlja dobro. Rečeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom, dobiće neko veliko dobro od vladara, a ako slon za njim trči, vladar će mu nanijeti štetu. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogatstvo. Rečeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i užas, a u Nubiji vladara.

Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Slon najčešće simbolizira stranog vladara, a može da simbolizira i ogromnu ženu, veliku lađu ili uništenje i propast, kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništile ptice bacajući na njih komade pečene zemlje. Ili, pak, može da simbolizira smrt.

Jahanje slona u snu za neoženjenog čovjeka simbolizira ženidbu, a za putnika ukrcavanje u lađu ili neko drugo prevozno sredstvo, a ako nije to, onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat, jer u tom slučaju će biti pobijeđen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada, ako je u gradu bolestan vladar, umrijeće, ako nije bolestan, otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu, ili će, ako je to grad na moru, iz grada isploviti lađe, ili će, ako u tom gradu hara kuga, epidemija ili neka druga poteškoća, nestati iz tog grada .

LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladra obzirom na lavlju opasnost, hrabrost, zastrašujuću riku i jaku srdžbu. Lav takođe simbolizira ratnika, kradljivca utajivača, službenika varalicu, pisara pritužbi ili neprijatelja koji potražuje. Lav može da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi, doživljava unutrašnji nemir i pada u nesvijest. Lav simbolizira vladara, koji grabi ljude i čini im nasilje, i nadmoćnog neprijatelja.

Ko sanja da mu je u kuću ušao lav, ako u kući ima neko bolestan, umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću; ako sanja da ga je lav rastrgao, vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak, ili će ga dati izbatinati, ili će ga, ako ga je u snu duša napustila, dati ubiti, ili skinuti mu glavu ili posjeći. Ako se sanja da u grad ulazi lav, stanovništvo grada će napasti kuga, ili teškoća, vladar, silnik ili neprijatelj, zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu, izuzev ako je lav ušao u džamiju i popeo se na minber, što znači da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu, koji će ih uznemiravati i držati u strahu.

Ko sanja da jaše lava – prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti, bilo da će se usprotiviti vladaru, odvažiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu, bilo da će u nevrijeme isploviti na more, bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situaciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad, a njegov konačni ishod tumačiće se prema dužini sna i drugim pokazateljima u njemu. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem, s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav.

Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potčiniće nekog vladara silnika i tiranina. Ko sanja da dočekuje lava ili ga vidi pored sebe, a da s njim nema posla, vladar će ga na neki način omesti, ali mu neće nanijeti štetu. Ko sanja da bježi od lava a da ga lav ne traži – spasiće se od nečega čega se plaši. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. Isto znači ako se sanja da se pije mlijeko lavice. Ko sanja da jede meso lavice – postići će veliku vlast i bogatstvo. Lavlja koža simbolizira neprijateljski imetak, a odsijecanje glave lavu – postizanje imetka i vlasti. Ko sanja da čuva lavove – družice se s vladarima silnicima.

Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) – napašće ga groznica. Ko sanja da se druži s lavom i da mu se lav ne protivi – biće siguran od svog neprijatelja, među njima će nestati neprijateljstva i učvrstiti se prijateljstvo. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji – zadesiće ga neki belaj. Mladunče lava simbolizira dijete. Rečeno je: Ako neko sanja da je ubio lava, riješiće se svih žalosti. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Rečeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer.

Priča se da je neki čovjek došao Muhamedu ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da u ruci držim mladunče lava i da sam ga privio na grudi. – Vidjevši loše stanje tog čovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan, Ibn Sirin mu je rekao: – Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? – obzirom da je vidio da čovjek ima posve neuglednu vanjštinu, a zatim mu je rekao: – Možda tvoja žena doji dijete nekog zapovjednika. – Čovjek je tada rekao: – Jeste, tako mi Allaha!

Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam uzeo mladunče lava i unio ga u svoju kuću, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Slagaćeš se sa nekim vladarom. Jezid ibn Muheleb je, u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika, sanjao da je u nosiljci na lavu, pa je taj san ispričan jednoj staroj ženi koja je tumačila snove, i ona je rekla: – Prihvatiće se nečeg velikog i biće u opasnosti.

VUK simbolizira neprijatelja nasilnika, lazova, lopova i ugnjetača, ili prijatelja izdajicu, spletkara i varalicu. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao – u kuću će mu ući lopov. Preobražavanje vuka u lik neke domaće životinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. Ko sanja da odgaja mladunče vuka – odgajaće nahoče koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Rečeno je: Ako neko sanja vuka, optužiće nedužnog čovjeka, shodno kazivanju o Jusufu a.s., obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak.

MEDVJED simbolizira čovjeka žestokog stanja, niskih preokupacija, varalicu, onog koji traži zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. Rečeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja, lopova, budalu, izdajicu, ženskaroša, lupeža koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. I medvjed je stvoren od čovjeka, tj. pretvaranjem žene u medvjeda. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu, a ako ne to, zapašće u strah i brigu, a potom se toga riješiti. Rečeno je da medvjed simbolizira i ženu obzirom da je medvjed bio žena pa je pretvoren u životinju.

DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog čovjeka pokvarene vjere, koji zarađuje na ružan način, koji je prljavog imetka, koji je nevjernik, ili kršćanin, koji je naoružan do zuba i koji je prostak. Meso, salo, dlaka, utroba i koža vepra simboliziraju haram i prezreni imetak.

DOMAĆA SVINJA simbolizira čovjeka koji živi u izobilju, koji zarađuje na pokvaren način i koji ima pokvarenu vjeru. Ko sanja da čuva svinje dobiće upravu. Ko sanja da je zaimao svinju, smjesti je na neko mjesto ili je priveže – postići će haram imetak. Mladunčad svinje, ili njeno mlijeko, ako se sanja da se pije, simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. Ko sanja da ide kao što ide svinja – ubrzo će dobiti ono što mu je najdraže (ono što mu predstavlja očnu radost).

Kuhano ili pečeno svinjsko meso, ako se sanja, simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Obljubićeš nemuslimanku. Priča se da je kralj Enuširvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Naredi da iz prostorija tvojih žena i konkubina izađu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. – Kralj je tako i postupio, pa je tumač snova uzeo tamburu, počeo uz nju da svira i rekao kralju: – Naredi svakoj od njih da zapleše. – On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: – O kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. – Mora to uraditi! – rekao je kralj. I kad se robinja obnažila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumač snova rekao. – O kralju, ovo je tumačenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uživanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog čovjeka.

HIJENA simbolizira zlu, ružnu, glupu, staru ženu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ženu navedenih svojstava; ako sanja da je gađa strijelom, između njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gada kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oružjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izliječiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koža i kosti hijene simboliziraju imetak. Mužjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zamke i spletke. Rečeno je: Ako neko sanja da jaše mužjaka hijene, dobiće vlast. Rečeno je da mužjak hijene simbolizira čovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Rečeno je i to da hijena simbolizira ženu niskog roda.

MAJMUN simbolizira čovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaže se da je i majmun stvoren od čovjeka. Majmun takođe simbolizira spletkara, derača i čovjeka koji se odao igri, a takođe simbolizira i židova. Ko sanja da se bori s majmunom i da ga je pobijedio – zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom počiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim čovjekom.

Rečeno je i to da majmun simbolizira čovjeka koji čini veliki grijeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu čovjeka, neki Židov ili otpadnik će počiniti preljub sa ženom tog čovjeka. Rečeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priča se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispričao jednoj učenoj ženi, koja mu je rekla: – Naredi svojim ženama da se razgolite! – On je to naredio i ispostavilo se da je među njima bio jedan golobradi dječak.

TIGAR simbolizira isto što i lav. On takođe simbolizira čovjeka koji je nemoralan, zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoje neprijateljstvo. Rečeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaže se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo.

GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a može da simbolizira i napadača i zločinca. To isto simbolizira i ono čime se on lovi. Gepard takođe simbolizira neodlučnog čovjeka koji ne ispoljava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumači se razilaze u vezi s tim što simbolizira

PAS . Neki vele da on simbolizira roba. Rečeno je da pas, ako se sanja kako laje; simbolizira čovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i-koji širi lažne vijesti. Crni arapski pa s simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ženu. Ko sanja da ga je ujela keruša – od takve žene će doživjeti neku neprijatnost.
Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah.

Ko sanja da je pod glavu stavio psa – pas mu u tom slučaju simbolizira prijatelja koji mu pomaže i daje mu snagu. Pas simbolizira i čuvara, a isto tako i čovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druži sa čovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeđaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ču vara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ženu od loših ljudi.

Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simboli zira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja – njegovu dobru vjeru. Rečeno je da štene simbolizira i nahoče čiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovčarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagača protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Rečeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za život. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviđenom za igru i zabavu, i u tom slučaju simboliziraju život pun slasti i radosti.

Morski pa s simbolizira lažnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es – Siddik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili između Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima približio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se približili prevrnula na leđa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr r.a. je taj san ispričao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: – Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono što je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih; a ako uhvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! –

Ko sanja da se pretvorio u psa – Allah dž.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno riječima Uzvišenog: “I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio…” Priča se da je neki čovjek sanjao da su se na stidnici njegove žene posvađala dva psa, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ta žena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. – Kada je taj čovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je tačno ono što mu je tumač rekao.

LISICA simbolizira lukavog i podmuklog čovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako neko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom – imaće spor s nekim od svoje bliže rodbine. Ko sanja da traži lisicu – žene će mu zadati neki bol, a ako lisica traži njega, doživjeće neki užas. Ko sanja da je dobio lisicu – dobiće ženu koju će slabo voljeti.

Ko sanja da pije lisičije mlijeko – izliječiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige.
Rečeno je: Ko sanja lisicu – biće ponižen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili ljekara. Rečeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doživjeće užas od strane džina. Jedenje lisičijeg mesa simbolizira brzo izlječivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oženiće ženu koju će voljeti koga će ona voljeti.

Priča se da je neki čovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku r.a. i rekao mu: – Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, – pa mu je Ebu Bekr r.a. rekao: – Ti si čovjek koji laže! – Taj čovjek je bio pjesnik. Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Zar si nagradio onog ko se ne nagrađuje. Boj se Allaha Ti si čovjek koji laže! Obožavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on čuva, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – U tvoje vrijeme i u tvojoj državi biće mnogo čarolije i varki. – Tako je i bilo.

ZEC simbolizira ženu. Ko sanja da je uhvatio zeca – oženiće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu žena dugo živjeti s njim. Rečeno je da zec simbolizira i plašljivog čovjeka.

SAMUR simbolizira čovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skrovište i od čijeg imetka nema koristi dok ne umre.

KOJOT simbolizira čovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo. I on je nastao od čovjeka (deformacijom čovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jače (naglašenije) značenje. Lisica je takođe nastala deformacijom čovjeka i ona simbolizira čovjeka bez stida, koji čini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica – u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i mačka. Među tumačima snova postoji razmimoilaženje o tome šta simbolizira

MAČAK u snu. Kaže se da on simbolizira slugu čuvara. Kaže se da mačak simbolizira i lopova medu ukućanima. Rečeno je da mačka simbolizira zlu ženu koja laska i koja je bučna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruži oko čovjeka, ko ga čuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je mačak ujeo ili ogrebao – prevariće ga onaj ko mu služi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: – Mačak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je mačak divlji, bolest je teža. Mirna mačka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja mačka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću.

Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: – Sanjala sam da je crni mačak zavukao glavu u stomak moga muža, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. – Na to joj je Ibn Sirin rekao: – Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muža ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. – To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdžija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraživali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Sirina su pitali kako je on to znao i na osnovu čega je to zaključio, pa je on rekao: Mačak simbolizira lopova, stomak – riznicu, a mačkovo jedenje iz stomaka – krađu. Što se tiče iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojčane vrijednosti slova u riječi “sinnevr” – mačak: harf “sin” – 60 + “nun” – 50 + “vav” – 6 i + “ra” – 200 (60+50 + 6+200 = 316).

NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne želi da se suoči. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potčiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira čovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi.

MUNGOS (životinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa – krašće kokoši obzirom da kokoš sliči mungosu.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rješenja Vašeg problema

#SIGURNO

#BRZO

#POMAŽE

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM